Kernwaarden

Netwerk 100 heeft vijf kernwaarden die het actief uitdraagt en die de basis zijn voor het handelen:

Voor Netwerk 100 staat het welbevinden van de kwetsbare oudere in zijn/haar dagelijks leven voorop.

De kwetsbare oudere bepaalt zelf hoe hij/zij zijn of haar leven vorm wil geven. De regie blijft dan ook zolang mogelijk bij de kwetsbare oudere zelf.

Ieder mens heeft recht op een menswaardig leven, ongeacht zijn/haar leeftijd. Hierbij gaat het om ‘menswaardig’ in de beleving van de persoon zelf.

In het leven van kwetsbare ouderen spelen andere zaken dan bij andere groepen mensen. Veel inlevingsvermogen en empathie voor hun individuele situatie is dan ook een uitgangspunt. Geen standaard welzijn en zorg, maar op maat voor deze doelgroep.

Beleid voor kwetsbare ouderen wordt nooit gemaakt zonder ouderen – cocreatie is een vereiste.