Het Doelgroeppanel (DGP) bestaat uit ouderen. Het is een belangrijk team binnen ons netwerk. De leden denken mee in projecten en bestuurlijke overleggen van Netwerk 100, waar zij het perspectief van ouderen inbrengen. In Netwerk 100 worden nieuwe projecten door ouderen en organisaties samen ontwikkeld. Beslissingen worden samen genomen. Het Doelgroeppanel heeft een onafhankelijke rol ten opzichte van organisaties op het gebied van welzijn en zorg.

Wat doet het Doelgroeppanel?

Het Doelgroeppanel adviseert over nieuwe projecten en onderzoeken en denkt kritisch mee. Het panel gaat actief het gesprek aan met de organisaties die aangesloten zijn bij Netwerk 100: met professionals, managers en bestuurders.

Hoe vertegenwoordigt het Doelgroeppanel ouderen?

Elk Doelgroeppanellid heeft een eigen netwerk. De leden zijn bijvoorbeeld lid van een ouderenbond of cliëntenraad. Via de klankbordgroepen van Netwerk 100 wordt het Doelgroeppanel geïnformeerd hoe andere ouderen denken over belangrijke thema’s in de maatschappij. En het panel inventariseert welke vragen of behoeften ouderen hebben.

Wat vindt het Doelgroeppanel belangrijk?

Bij elk onderwerp stelt het Doelgroeppanel de volgende kritische vragen:

  • Heeft dit onderwerp een concreet nut voor ouderen?
  • Is het gericht op welzijn en welbevinden van ouderen?
  • Is zorg en welzijn in samenhang beschreven?
  • Is het begrijpelijke taal?

Maak kennis met ons team!