Wat vind ik belangrijk?

Wat vind ik belangrijk?

Dagelijks leven

Ouderen vertellen dat het dagelijks leven in en om huis erg belangrijk is. Hoe u zichzelf kunt redden, binnen en buitenshuis. Zo nodig weten waar u terecht kunt voor hulp. Dat geeft vertrouwen.

Ga naar - Dagelijks leven

Sociale contacten

Ieder mens heeft behoefte aan andere mensen. Voor de één is dit belangrijker dan voor de ander. Wie ontmoet u graag? En hoe kunt u dat voor uzelf regelen?

Ga naar - Sociale contacten

Welzijn & tevredenheid

Wanneer voelen we ons goed? Dat verschilt van mens tot mens. Het heeft te maken met uw karakter en aanleg. Het heeft misschien te maken met wat u vroeger graag deed. Veel ouderen genieten van de kleine dingen. Veel ouderen hebben ook te maken met verlies.

Ga naar - Welzijn & tevredenheid

(On)afhankelijkheid

Veel ouderen vinden het belangrijk om alles zoveel mogelijk te blijven doen zoals ze gewend zijn. Zelf controle hebben over het dagelijks leven. Dat is een grote bron van kracht. Iedereen heeft ook andere mensen nodig. Als mensen ouder worden zijn ze soms meer afhankelijk van anderen.

Ga naar - (On)afhankelijkheid