Verder kijken dan de muren van het ziekenhuis | in gesprek met Yvonne Schoon (Radboudumc)

Verder kijken dan de muren van het ziekenhuis | in gesprek met Yvonne Schoon (Radboudumc)

Door Anne-Mieke Penders, lid Doelgroeppanel Netwerk 100

Yvonne Schoon is goed bekend met Netwerk 100, ze is er vanaf het begin bij betrokken geweest: “In de eerste fase was ik de rechterhand van Marcel Olde Rikkert, een van de initiatiefnemers van het netwerk. Later heb ik er verschillende voorstellen besproken en projecten toegelicht. Ik was altijd erg blij met de zinvolle inbreng van de bestuurders en van het Doelgroeppanel.” Sinds het vertrek van Marcel Olde Rikkert in september 2020 is Yvonne Schoon afdelingshoofd Geriatrie. Schoon: “Als specialisme voor de ouderenzorg in het ziekenhuis is het heel belangrijk dat je deelneemt aan Netwerk 100.”

Consultatieteam

“Om goede ouderenzorg te kunnen leveren, is het van belang dat je welzijn en zorg aan elkaar verbindt. Jaren geleden moest er nog erkenning komen voor het idee dat het welzijn van ouderen van belang is voor het slagen van de gezondheidszorg. We hebben toen vanuit de afdeling Geriatrie het GIDZ-team opgezet in het Radboudumc: een consultatieteam waarin de deskundigheid op het gebied van geriatrie wordt ingezet voor oudere patiënten op andere afdelingen in het ziekenhuis. Hierbij gaat het niet alleen om de lichamelijke gezondheid, maar ook om het psychische en sociale welzijn van de ouderen. We zetten bijvoorbeeld geschoolde vrijwilligers in die op bezoek gaan bij oudere patiënten op de verpleegafdelingen.”

Het gaat om passende zorg

Yvonne Schoon is eind 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar De juiste zorg voor de juiste oudere: “Dat gaat over passende zorg. Soms is de zorgvraag heel duidelijk, maar soms ook niet. Wat zijn de risico’s van een behandeling en wat is het perspectief voor de patiënt? De verschillen tussen ouderen worden steeds groter en artsen kunnen steeds meer. Maar wat is het beste voor de patiënt? Met deze leeropdracht probeer ik daar handvatten voor te ontwikkelen.” Ook met het thema Samen beslissen is Schoon actief, zowel regionaal als landelijk: “Artsen raken er steeds meer van doordrongen dat samen beslissen belangrijk is. Maar hoe doe je dat? In een werkgroep van verschillende medisch specialisten zijn daar tools voor ontwikkeld.”

Geïntegreerde zorg

Schoon is momenteel bezig met het inrichten van een Centrum voor geïntegreerde zorg. Dit is onderdeel van een reorganisatie in het Radboudumc waarbij de 37 (verpleeg)afdelingen worden ondergebracht in 11 centra, om de samenwerking tussen die afdelingen te versterken. “Binnen het nieuwe centrum willen we de zorg verbeteren voor de patiënten die met meerdere specialismen te maken hebben. Als bijvoorbeeld een verstandelijk beperkte oudere met suikerziekte een hartoperatie moet ondergaan, starten we met een multidisciplinair overleg met de cardioloog en andere betrokken specialisten. We kijken dan wat er nodig is om de patiënt er zo goed mogelijk doorheen te helpen. We stellen vast wie de hoofdbehandelaar is en zorgen ervoor dat niet allerlei verschillende specialisten bij de patiënt aan het bed staan. Zo voorkomen we dat de patiënt zijn verhaal vijf keer moet vertellen en van de ene specialist hoort dat hij het bed uit moet komen, terwijl de andere specialist zegt dat hij moet blijven liggen. En hoe gaat het verder als de patiënt weer thuis komt: wie kan helpen en hoe stemmen we af met de huisarts en de wijkverpleging? We kijken dus verder dan de muren van het ziekenhuis.” Als Schoon centrumdirecteur wordt, wil ze wel twee dagen per week als geriater blijven werken: “Ik vind het heel belangrijk om zelf in de zorg te werken, dan zie je wat er nog beter kan.”

Samenwerken in Netwerk 100

Yvonne Schoon breekt een lans voor de samenwerking in Netwerk 100: “Voor alle genoemde speerpunten is het nodig dat instellingen onderling samenwerken. De rol van Netwerk 100 wordt hierdoor alleen maar belangrijker, ook die van het Doelgroeppanel. Een van de Doelgroeppanelleden participeert al in de ontwikkeling van het Ziekenhuis Introductie Punt. Die samenwerking wordt steeds meer nodig. We moeten bijvoorbeeld ook meer aandacht gaan besteden aan de mantelzorgers. Die raken steeds meer overbelast, terwijl we ze harder nodig hebben dan ooit. Hoe kunnen we hen ondersteunen, bij de processen betrekken, de zorg beter organiseren en hun rol daarin meenemen, zodat zij het volhouden? Dat zijn vraagstukken waarvoor we in samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties in de regio oplossingen moeten bedenken.”

Administrator