Even voorstellen: Jan de Kanter, nieuwe voorzitter Netwerk 100

Even voorstellen: Jan de Kanter, nieuwe voorzitter Netwerk 100

“Wil je een stukje schrijven waarin je jezelf voorstelt?” Graag met foto… En kort!

“Toegegeven: tot voor kort had ik nog nooit van Netwerk 100 gehoord. Ik was 7 jaar actief in Nijmegen West op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening. Vorig jaar besloot ik mijn bakens te verzetten en ging ik op zoek naar activiteiten die aansloten op mijn oude werkveld.

Waarom Netwerk 100?

Om een paar redenen trok de vacature van voorzitter Netwerk 100 mijn aandacht: een diversiteit aan partijen werkt erin samen; het gaat om de integrale aanpak, niet óf zorg óf welzijn, maar om ‘Wel Zijn’ en ‘Beter Oud’.
In mijn laatste baan was ik actief op het grensvlak van onderwijs/scholing en de arbeidsmarkt. We volgden de ontwikkelingen in onder andere de werkvelden zorg en welzijn en vertaalden deze naar de daarvoor benodigde deskundigheid van medewerkers in een bepaalde sector (en ondersteunden organisaties om die te bereiken). Maar we vertaalden de resultaten ook naar de opleidingsprogramma’s voor het reguliere beroepsonderwijs (mbo, hbo). Het werkterrein was dus bekend.

Technische natuurkunde

Mocht u nu benieuwd zijn welke opleiding ik heb gevolgd: technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeeronderwerp had betrekking op de opname van zuurstof in bloed in de hartlongmachine. Of het passend is laat ik aan u over.

De daaropvolgende sollicitatieprocedure heeft mijn belangstelling alleen maar versterkt. Nog eens temeer door de eerste gevoerde kennismakingsgesprekken en ervaringen met de activiteiten binnen Netwerk 100.

Doelgroep ouderen

Ik behoor tot de doelgroep ouderen. Ik ben 69 en gepensioneerd. Ik woon 43 jaar in Nijmegen waarvan 23 jaar inde wijk Hees. Maar of ik nu een Nijmegenaar ben …? We wonen in een prachtig oud huis (1908), veel ruimte, veel onderhoud en veel werk aan de winkel. Onze 3 kinderen zijn het huis uit en de oudste kleinkinderen (negen in de leeftijd van 1 tot 18 jaar) groeien ons inmiddels boven het hoofd. We proberen gezond en duurzaam te leven. Het aantal kilometers dat we met de auto rijden wordt ieder jaar minder. Het aantal kilometers dat we fietsen of lopen neemt evenredig toe.

Helpt u dit om een eerste indruk van mij te krijgen? We kunnen ook altijd persoonlijk kennismaken.”

Jan de Kanter

Administrator