Positie van ouderen verstevigd in Netwerk 100

Positie van ouderen verstevigd in Netwerk 100

Het Doelgroeppanel van Netwerk 100 heeft in 2015 en 2016 een eigen project uitgevoerd rondom ouderenparticipatie. Men wilde de ouderenparticipatie zoals ontwikkeld binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) borgen én zelf meer agenda-bepalend optreden.

Formulering van visie, waarden en uitdagingen

Vragen waren onder andere: hoe formuleren we onze visie? Hoe gaan we de dialoog met de organisaties aan? Wat vraagt dat van ons op het gebied van kennis en vaardigheden? Het Doelgroeppanel heeft adviesbureau Be Bright gevraagd om hen te begeleiden. Samen hebben zij een visie, waarden en uitdagingen geformuleerd. De visie en waarden van het Doelgroeppanel zijn als volgt:

Als Doelgroeppanel van 100 uw welzijns- en zorgnetwerk, vertegenwoordigen wij ouderen en mantelzorgers. Wij nemen een onafhankelijke rol in. Wij streven ernaar ouderen in een kwetsbare positie te ondersteunen. Onze waarden zijn menswaardigheid, welbevinden, betrokkenheid, zingeving, samenwerking.

Complimenten voor het bewerkstelligen van eigen regie

Vanuit het NPO is zeer positief gereageerd op de manier waarop het Doelgroeppanel binnen Netwerk 100 haar rol pakt. Zij ontvingen complimenten voor de manier waarop in het project het perspectief en de participatie van ouderen naar voren is gebracht. Hierbij viel op dat ook duidelijk kwetsbare groepen zijn betrokken. Ouderen hebben de regie gekregen en het is gelukt om de ouderendelegatie een plek binnen het netwerk te geven. De positie van ouderen is hiermee verder verstevigd. Voor 2017-2018 is opnieuw ruimte geboden vanuit subsidie van ZonMw, om de doelgroepparticipatie te borgen op die onderdelen waar nog aandacht wenselijk is. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Administrator