Dementie

In de regio Nijmegen werken veel organisaties samen om welzijn en zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Hiervoor heeft Netwerk 100 contact met vertegenwoordigers van mensen met dementie. Een belangrijke partner is Alzheimer Nederland (de regionale afdeling).

Ons dementieprogramma heeft vanaf 2017 drie grote aandachtspunten:

Een groot aantal organisaties werkt hierin samen: huisartsen, welzijn, wijkverpleging, ziekenhuizen, paramedici, apotheken en verpleeghuizen.

DementieNet

In het dementieprogramma van Netwerk 100 worden de inzichten en ervaringen van het (landelijke) project DementieNet betrokken. DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden en zo de dementielast voor alle betrokkenen te verlichten. Dat doen zij door zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten.

Radboudumc Alzheimer Centrum

De kennis en inzichten vanuit het Radboudumc Alzheimer Centrum (RAC) zijn van nut voor de dementiezorg en welzijn in onze regio en vice versa: wetenschappelijke- en ervaringskennis. Het RAC stimuleert de best mogelijke zorg voor alzheimerpatiënten door nieuwe zorgprogramma’s te ontwikkelen. Ook het gebruik van bestaande zorgprogramma’s met bewezen gunstige effecten op mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt aangespoord.