Visie

Netwerk 100 heeft naast haar kernwaarden een visie die als vertrekpunt dient voor alles wat het netwerk doet. Dit is onze visie:

Zowel kwetsbare als niet kwetsbare ouderen hebben het recht hun eigen leven op hun eigen wijze vorm te blijven geven. Ook wanneer dit niet meer zo makkelijk gaat, blijft de oudere ‘aan het stuur’ in zijn/haar eigen leven en gaat het primair om zijn/haar behoeften. Het uitgangspunt is altijd een menswaardig bestaan; menswaardig in de beleving van de oudere zelf.

Netwerk 100 streeft ernaar dat dit uitgangspunt gemeengoed wordt onder welzijns- en zorgprofessionals in de regio Nijmegen. Netwerk 100 probeert dit doel te bereiken in cocreatie met ouderen en met welzijns- en zorgorganisaties.

Netwerk 100 staat voor het bevorderen van welzijn van ouderen: dat zij ook nog 100 activiteiten kunnen ondernemen, 100 contacten kunnen hebben, 100 ideeën hebben.

Klik hier om de factsheet te bekijken.

Ouderenparticipatie: de oudere aan het stuur

‘De oudere aan het stuur’ is een van onze kernwaarden. Ouderen weten wat hun wensen zijn of wie voor hen die wensen bewaakt: samen bepalen, samen beslissen. Bekijk hieronder de video over ouderenparticipatie, gemaakt in samenwerking met Beter Oud. De video is gemaakt vanuit het perspectief van Jan Festen, lid van de Klankbordgroep, en verwoordt deze belangrijke kernwaarde van Netwerk 100.