Goede Dag Online

Goede Dag Online

Tijdens de coronacrisis heeft Sterker sociaal werk ‘Goede Dag Online‘ gelanceerd. Dit initiatief richt zich op senioren in de regio Nijmegen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Juist in deze vreemde tijd. Joany Gourari-Dahlmans, projectcoördinator, vertelt hoe dit idee tot stond is gekomen: “Goede Dag Online is een antwoord op de onzekerheid en het gemis dat ontstond toen Nederland nog in quarantaine zat. Onze locaties waren dicht, en we zochten een manier om toch een beetje ontspanning en ontmoeting te blijven bieden aan senioren in Nijmegen en de omliggende regio.

Een plek waar senioren samen komen

De eerste reacties op Goede Dag Online waren positief, maar ook sceptisch. Veel mensen denken dat ouderen niet digivaardig zijn, maar dat is een misverstand. Er zijn steeds meer ouderen die een tablet, smartphone en/of laptop in hun bezit hebben én heel goed weten hoe het internet werkt. Op die groep richten we ons voornamelijk. En ouderen die het (nog) niet kunnen maar wel graag willen, komen we ook tegemoet. We zitten nu in de begin- (en leer)fase en de bedoeling is dat Goede Dag Online groeit. Laat het een plek zijn waar senioren samenkomen, ook ná corona, en wat mij betreft met meer mogelijkheden dan alleen video-ontmoetingen. Op dit moment verzamel ik ideeën en partners. Goede Dag Online kan prima naast onze fysieke ontmoetingen in de wijkcentra bestaan. Gelukkig kunnen die over niet al te lange tijd ook weer beginnen!”

Meer informatie

Heeft u interesse of wilt u meer weten over dit initiatief, kijk dan op www.goededagnijmegen.nl.

 

 

Administrator