E-learning kwetsbare ouderen

De zorg voor ouderen kan soms complex zijn voor verpleegkundigen. Wat doe je bijvoorbeeld als intramuraal werkende verpleegkundige wanneer een oudere ’s nachts zijn infuus uittrekt en andere patiënten wakker houdt? Of als een oudere verward raakt en de afdeling wil ontvluchten? De e-learning over kwetsbare ouderen reikt verpleegkundigen handvatten om ook in deze situaties goede zorg te kunnen verlenen.

Hoe helpt de e-learning verpleegkundigen?

De e-learning bestaat uit een praktijkwijzer, zelftest en veertien korte leermodules. Het sluit aan op het VMS veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen. Hiermee willen we voorkomen dat bij ouderen van 70 jaar en ouder na een intramurale opname (onherstelbaar) functieverlies optreedt. De e-learning is er sterk op gericht dit doel te behalen.

In onderstaand filmpje is Paulien Boudewijn (aandachtsvelder ouderenzorg en verpleegkundige van de afdeling Algemene Interne Geneeskunde (AIG) van het Radboudumc) aan het woord.

Aan de slag

  • Ga naar leren.netwerk100.nl en klik op ‘Wijkverpleegkundigen’. U doorloopt dan de Easycare e-learning. Bent u daarna geïnteresseerd in de volledige e-learning ‘Kwetsbare ouderen’? Neem dan contact met ons op via joanna.vandenbergh@radboudumc.nl.
  • Benut de verloren uren: de e-learning is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken.
  • Stuurt een persoonlijk rapport: met daarin scores op de zelftest en de gevolgde modules.

Oud politica Hannie van Leeuwen heeft verpleegkundigen begeleid. Bekijk één van haar coachvideo’s: