Screening heeft als doel proactief de kwetsbare ouderen uit uw populatie en hun gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Hiervoor doorloopt u de volgende deelstappen:

  1. De huisarts voert trap 1 uit van het Easycare instrument.
  2. Alleen als de patiënt in trap 1 kwetsbaar is of wanneer u meer informatie nodig heeft, dan voert de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige tijdens een huisbezoek trap 2 uit.
  3. Na het huisbezoek bespreken POH of wijkverpleegkundige samen met de huisarts de resultaten van de screening. Wanneer een oudere kwetsbaar wordt bevonden, wordt een account aangemaakt binnen de digitale overlegtafel ZWIP. Hiermee worden alle hulpverleners rondom de oudere verbonden.

Lees verder bij stap 3: zorg.