Stap 1: voorbereiding

Voordat u daadwerkelijk gaat starten met de uitvoering van proactieve ouderenzorg adviseren wij u de volgende deelstappen te doorlopen:

  1. Het opstellen van een praktijkplan ouderenzorg. Hierin beschrijft u uw visie en doelen: wat levert goede zorg voor onze oudere populatie op? Wat willen we bereiken? Verder analyseert u uw ouderenpopulatie en hun zorgbehoeften en gaat u na welke ketenpartners binnen uw regio actief zijn. Als laatste zorgt u voor een ondersteunende financiering.
  2. Het vaststellen van de wijze van opsporing van de kwetsbare ouderen binnen uw populatie.
    Case-finding: u ontvangt signalen van mogelijke kwetsbaarheid tijdens een regulier consult of huisvisite of vanuit derden, waarop u besluit aanvullende screening op kwetsbaarheid te doen.
    Systematische opsporing: vooraf gedefinieerde criteria (bijvoorbeeld leeftijd, polyfarmacie, multimorbiditeit) bepalen de selectie van de groep ouderen die gescreend wordt op kwetsbaarheid.
  3. Het formeren van een MDO kernteam. Dit team bestaat uit de huisarts, de praktijkondersteuner (POH)/wijkverpleegkundige, een ouderen-welzijnsadviseur en een specialist ouderengeneeskunde. Lees meer over het doel en de leden van dit overleg in de werkinstructie MDO.

Lees verder bij stap 2: screening.