Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP)

Netwerk 100 heeft een innovatief hulpmiddel ontwikkeld: het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP). Dit communicatiemiddel is bedoeld voor ouderen die met veel zorg- en hulpverleners te maken hebben. ZWIP streeft naar de oudere aan het stuur, via een digitale overlegtafel: in een virtuele omgeving worden persoonlijke informatie en multidisciplinair overleg samengebracht. Via ZWIP wisselen betrokkenen veilig en snel berichten uit en hebben ze toegang tot de actuele kerngegevens van de oudere. De ouderen (of mantelzorgers) zijn zelf beheerder van de internetplek. Zíj beslissen wie toegang krijgt tot hun gegevens en zíj houden de regie over het proces.

De verdere ontwikkeling van ZWIP is in handen van een ICT ontwikkelaar. Zij hebben onder de noemer ‘VIP’ een app ontwikkeld, die momenteel in verschillende regio’s in Nederland wordt getest.