Onderzoek vrijwilligers in de zorg

Zijn vrijwilligers de toekomst binnen de zorg voor (kwetsbare) ouderen? Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in de ondersteuning van ouderen bij allerlei dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen, de tuin bijhouden en warme maaltijden verzorgen. Maar dat niet alleen, vrijwilligers kunnen ook hèt verschil maken in het begeleiden van ouderen tijdens een ziekenhuisopname zodat ze er fysiek niet slechter uit gaan, dan ze erin komen.

Afstemmen van vraag en aanbod

Nederland beschikt daarnaast over een groeiend aanbod van mensen die nog zo’n 15 jaar na hun pensioengerechtigde leeftijd in goede gezondheid verkeren. Hoe kunnen we gebruik maken van hun activiteit, creativiteit en sociale betrokkenheid? Hoe kan op een effectieve manier vraag naar en aanbod van vrijwilligers bij elkaar gebracht en afgestemd worden?

Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, is door Netwerk 100 geïnitieerd. Onderzocht is wat vrijwilligers beweegt om zich in te zetten voor (kwetsbare) ouderen. Wat zijn hun motivaties en welke betekenis ontlenen zij zelf aan het vrijwilligerswerk? En is die ervaren zin te beïnvloeden zodat zij het vrijwilligerswerk lang en met plezier kunnen blijven doen?

Meer informatie

Lees hier het rapport met aanbevelingen.