Valpreventie voor professionals

Valangst en letsel verminderen de mobiliteit van ouderen. Dit heeft gevolgen voor hun sociale verkeer, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het Regionaal Valpreventie Netwerk Nijmegen (RVNN) hecht er grote waarde aan om de kwaliteit van zorg voor ouderen (met complexe problematiek) aantoonbaar te verbeteren. Door fysiotherapeuten, ergotherapeuten, huisartsen, geriaters, apothekers, ouderen, GGD en welzijnsstichtingen samen.

Er zijn diverse producten ontwikkeld, zoals de valpreventie-signaleringskaart. Klik hier voor een visuele weergave van de multidisciplinaire keten valpreventie.