100 - uw welzijns- en zorgnetwerk

100, uw welzijns- en zorgnetwerk is een innoverend en verkennend netwerk. Aanbieders in zorg en welzijn werken op unieke wijze samen met ouderen. Een aantal concrete, op elkaar afgestemde producten realiseren reeds meerwaarde voor kwetsbare ouderen, betrokken instellingen en professionals en de OOR-regio (Zuid-Oost/Oost Nederland).
Het netwerk heeft zijn vitaliteit en draagvlak getoond door een doorstart te maken naar een duurzaam netwerk, waarin verder geïnnoveerd wordt en afstemming van vraag en aanbod plaatsvindt. Altijd in directe samenspraak met ouderen.

 

 

Nieuws

  • Werkconferentie 'het nieuwe 100'
    De oudere aan het stuur in onze organisaties! Dat is het nieuwe perspectief van Netwerk 100. Onszelf opnieuw uitvinden, een radicale omslag maken. Vier organisaties laten met experimenten zien hoe zij dit doen. Dit toont wat het nieuwe 100 is, maar vooral: wat het nieuwe 100 doet.
    Lees verder »

  • Migrantenouderen en de zorg
    Migrantenouderen zijn lang niet bij iedereen in beeld als specifieke groep kwetsbare ouderen. De afgelopen jaren heeft Swon het seniorennetwerk een belangrijke schakel gevormd en verbindingen gelegd tussen (zorg)professionals en migrantenouderen, hun mantelzorgers en vrijwilligers.
    Lees verder »

Meer nieuwsberichten
Content Img 3