100 - uw welzijns- en zorgnetwerk

100, uw welzijns- en zorgnetwerk is een innoverend en verkennend netwerk. Aanbieders in zorg en welzijn werken op unieke wijze samen met ouderen. Een aantal concrete, op elkaar afgestemde producten realiseren reeds meerwaarde voor kwetsbare ouderen, betrokken instellingen en professionals en de OOR-regio (Zuid-Oost/Oost Nederland).
Het netwerk heeft zijn vitaliteit en draagvlak getoond door een doorstart te maken naar een duurzaam netwerk, waarin verder geïnnoveerd wordt en afstemming van vraag en aanbod plaatsvindt. Altijd in directe samenspraak met ouderen.

 

 

Nieuws

  • Ouderen voelen zich gehoord: luisteren met aandacht
    In een inspirerende bijeenkomst op 31 januari jl. hebben we kennis en ervaring uitgewisseld: hoe kunnen ouderen en professionals beter op elkaar aansluiten? En hoe kunnen zij van elkaar leren?
    Lees verder »

  • Easycare in opleiding ROC Nijmegen
    In november 2014 startte ROC Nijmegen met het project Easycare. Het begon aanvankelijk als een project om lesstof te ontwikkelen, waarmee de Easycare-methodiek en het Easycare handboek toegankelijk gemaakt konden worden voor studenten niveau 4 (verpleging) en niveau 3 (verzorging).
    Lees verder »

Meer nieuwsberichten