Verbeteren zorgtrajectbegeleiding

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Zorgtrajectbegeleiding (of casemanagement) dient voor hen tijdig beschikbaar te zijn, zodat zij en hun mantelzorgers hulp en steun krijgen. Indien een zorgtrajectbegeleider is ingezet, dan werkt hij of zij in samenhang met het lokale netwerk van generalisten, namelijk huisarts, wijkverpleging en welzijn.

Inventarisatie landelijke modellen casemanagement

Een werkgroep onderzoekt op dit moment welke landelijke modellen voor zorgtrajectbegeleiding passend zijn en aansluiten bij de werkwijze in onze regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martina Janssen van Iperen: m.janssen01@propersona.nl.