Deskundigheid in het omgaan met dementie

Deskundige professionals zijn natuurlijk belangrijk, maar deskundigheid op het gebied van dementie is ook noodzakelijk bij mantelzorgers en vrijwilligers. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van de trainingen die al worden gegeven aan mantelzorgers en vrijwilligers op het gebied van dementie. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Fred Wolters: f.wolters@zzgzorggroep.nl.