Deskundigheid in het omgaan met dementie

Deskundige professionals zijn natuurlijk belangrijk, maar deskundigheid op het gebied van dementie is ook noodzakelijk bij mantelzorgers en vrijwilligers. In 2017 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de trainingen die al worden gegeven aan mantelzorgers en vrijwilligers op het gebied van dementie. Een overzicht van alle activiteiten vindt u hier. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met Fred Wolters: f.wolters@zzgzorggroep.nl.