Workshop Positieve Gezondheid | 4 april 2019

Workshop Positieve Gezondheid | 4 april 2019

Positieve Gezondheid (Machteld Huber, 2011) gaat over de manier waarop je omgaat met de dingen die op je pad komen. Gezondheid als een heel persoonlijke zaak dus. Die persoonlijke manier van omgaan met levensgebeurtenissen (positieve en negatieve ), vormt de ‘sleutel’ om als professional samen met de zorgvrager aan de slag te gaan met zijn of haar zorgvraag. Omdat reacties op levensgebeurtenissen iets zeggen over veerkracht en wat deze persoon helpt en juist niet helpt in omgaan met verdriet, ziekte en beperking. Positieve Gezondheid stelt eigen regie van mensen voorop en voegt betekenisgeving toe als belangrijk aspect om gezondheid en welbevinden te ervaren.

In 2019 vinden bij TVN zorgt workshops plaats waarin allerlei aspecten van de visie van Positieve Gezondheid aan bod komen. In de workshop op 4 april onderzoeken we hoe we interprofessioneel kunnen werken:

Persoonlijke invulling van gezondheid houdt zich niet aan een bepaald vakgebied, zoals wij als zorgverleners dat kennen. Levens-brede zorg en begeleiding is dus wenselijk. Persoonlijke invulling en een levensbrede kijk gaan verder dan holisme en multidisciplinair samenwerken. Eigen regie van de zorgvrager en het integrale perspectief van de professional, maken dat je houding ten opzichte van de zorgvrager en andere zorgverleners verandert naar interprofessioneel werken. De professional kijkt niet alleen vanuit eigen referentiekader naar de situatie maar ook vanuit het referentiekader van andere disciplines omdat het perspectief van de zorgvrager leidend is. Dit is een vaardigheid die nodig is om te werken vanuit Positieve Gezondheid.

Interesse? Meer informatie over aanmelding vindt u in de uitnodiging: Uitnodiging Workshop Positieve Gezondheid Interprofessioneel werken 4 april 2019

 

 

Administrator