Vooraankondiging: Werkconferentie ‘Bouwen aan een Ouderenpact Nijmegen’

Vooraankondiging: Werkconferentie ‘Bouwen aan een Ouderenpact Nijmegen’

Op donderdag 18 april organiseert het ouderenwerk van Sterker sociaal werk i.s.m. de gemeente Nijmegen en LUX een werkconferentie n.a.v. het Pact voor de ouderenzorg wat minister de Jonge in 2018 heeft gelanceerd. We geven deze middag lokaal en concreet invulling aan een Nijmeegse versie van dit Pact en zoomen in op de onderdelen ‘Langer thuis’ en ‘Eenzaamheid’. De bijeenkomst is daarmee ook een vervolg op de kennisbijeenkomst ‘Eenzaamheid’ die Netwerk100 organiseerde in oktober 2018.

Wat gaan we doen?

We nodigen professionals, vrijwilligers (organisaties) en ouderen uit om uit te wisselen welke goede (welzijns)initiatieven er zijn die bijdragen aan het streven dat ouderen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen en van betekenis kunnen zijn. We bespreken wat we nog missen en hoe we nieuwe initiatieven met elkaar vorm en inhoud kunnen geven.

We bouwen daarmee o.l.v. van dagvoorzitter Piet-Hein Peters aan een gezamenlijk gedragen actieplan. Daarin krijgt de samenwerking tussen zorg en welzijn in de wijken speciale aandacht. In 2020 plannen we een vervolg waarin we op die plannen terugkijken en de resultaten en vervolgafspraken bespreken.

Wanneer en waar?

Donderdag 18 april van 14.00 tot 17.30 in LUX.

In maart zal hiervoor de uitnodiging worden verstuurd.

 

 

Administrator