Werkconferentie | 31 oktober 2019

Werkconferentie | 31 oktober 2019

Wilt u ook zo graag mèt ouderen vooruitkijken in het ouder worden? Maar hoe gaat ons dat lukken? En hoe krijgen we ouderen daartoe gemotiveerd, want alleen dan kunnen we hun welzijn vergroten en op peil houden. Regelmatig verzuchten we: ‘Als we toch eens wisten wat we kunnen doen om crises te voorkomen.’ ‘We worden te laat ingeroepen, of de mantelzorger wil het te lang zelf doen.’ Of: ‘We hebben als professionals langs elkaar heen gewerkt, omdat we niet weten wat de ander al doet.’

Herkenbaar? Belangrijke vraagstukken waar we in de eigen organisaties antwoord op proberen te vinden en waarvoor we ook zeker tussen organisaties verbindingen nodig hebben. Kortom: dit zijn thema’s voor Netwerk 100. Wilt u hiervan leren en aan meewerken? Wees welkom op 31 oktober!

Het volledige programma vindt u hier.

Doelgroep

Ouderen, zorgprofessionals en bestuurders van organisaties die zijn aangesloten bij Netwerk 100.

Praktische informatie

Locatie: Thiemeloods, Leemptstraat 34 in Nijmegen
Tijd: 14.00-17.00 uur

Aanmelding en meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.

Administrator