Casusbijeenkomst | 12 oktober 2021

Casusbijeenkomst | 12 oktober 2021

Netwerk 100 organiseert op dinsdag 12 oktober 2021 weer een casusbijeenkomst! We gaan in op een specifieke casus, waarin gezamenlijke besluitvorming rondom de aanvraag van een indicatie voor langdurige zorg centraal staat. Want zo’n indicatie aanvragen: dat kan een geruststellend idee zijn, maar als je eenmaal in de Wet langdurige zorg (Wlz) zit, kun je er niet meer uit. Met dat feit werden meneer en mevrouw Vergoossen geconfronteerd. Meneer Vergoossen realiseerde zich tijdens een gesprek met zijn nichtje dat de aanvraag te vroeg en onvoldoende doordacht was gedaan. Dit verhaal wil graag verteld worden (inclusief onverwacht happy end). Wat kunnen we ervan leren? Met andere woorden: hoe kunnen we ervoor zorgen dat belangrijke keuzes als deze op het juiste moment worden gemaakt, voor alle partijen?

Wees welkom op 12 oktober! Meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden vindt u hier.

Doelgroep

Ouderen, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, andere geïnteresseerden.

Praktische informatie

Locatie: De Waalboog, locatie Joachim en Anne, Arcadezaal
Tijd: 16.00-18.00 uur

Aanmelding en meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.

Administrator