Senior Stap Studie

Senior Stap Studie

Vallen is een groot probleem bij ouderen. Het aantal valincidenten zal met de vergrijzing toenemen. Letsels en valangst verminderen de mobiliteit. Dit heeft gevolgen voor het sociale verkeer en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen.

In reactie op deze ontwikkeling werkt Netwerk 100 aan de Senior Stap Studie: hoe ouderen zichzelf maximaal vooruit helpen. Deze studie richt zich op vermindering van valincidenten bij ouderen. Onder begeleiding van onderzoekers gaat de oudere zelf, in zijn eigen leefomgeving, zijn mobiliteit en valrisico meten én verbeteren. Zo draagt de oudere bij aan de eigen zelfstandigheid en welbevinden, waar de mantelzorger ook baat bij heeft.

Nu zijn er onvoldoende mogelijkheden voor ouderen om zelf hun valrisico te beoordelen en te verminderen. De Senior Stap Studie wil kennis verzamelen over hoe ouderen zelf het voortbewegen kunnen bevorderen. Daartoe wordt een 'loopmeter' ontwikkeld voor mobiliteit en stabiliteit.

Voor de studie worden testen gebruikt die de oudere of mantelzorger zelf uitvoert. Ook wordt bekeken of herhaald zelftesten geschikt is om valrisico te monitoren. Een belangrijk onderdeel van de studie is het afnemen van interviews. Hierbij worden ouderen gevraagd naar hun tevredenheid over en motivatie voor zelftesten als methode om meer grip te krijgen op hun valprobleem.

De laatste stap van de studie vindt in drie verschillende omgevingen plaats - thuis, verzorgingshuis en buurthuis - bij 150 kwetsbare ouderen. In deze fase wordt het effect van zelftesten bepaald op welbevinden en zelfmanagement van valrisico.